Cái ác nào cũng dễ bóp nghẹt khi còn là mầm non, và khi nó lớn lên, nó trở nên hùng mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.