Chức năng của trí tuệ là phân biệt giữa cái thiện và cái ác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.