Cuộc đời không thiện cũng chẳng ác, mà chỉ là nơi để thiện và ác diễn ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.