“An eye for an eye” (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.