Sự chịu đựng kéo dài khuất phục cả những kẻ can trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.