Dù ai nói đông nói tây lòng ta vẫn

Rate this post

Dù ai nói đông nói tây,
Lòng ta vẫn vững như cây giữa đường.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.