Làm tốt nhất những gì có thể; Rồi bật chiếc dù của bạn lên để cơn mưa nhận xét không làm ướt gáy bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *