Làm tốt nhất những gì có thể; Rồi bật chiếc dù của bạn lên để cơn mưa nhận xét không làm ướt gáy bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.