Đừng bắt chước người khác. Hãy khám phá bản thân và tự tin là chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.