Nhiệm vụ của chúng ta không phải là theo dõi những thứ còn xa mù mịt, mà làm ngay những việc trong tầm tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.