Thay vì tìm một chân lý, hãy tìm sự tuyệt đối ở nơi mình. Bởi, chân lý là để sống, chứ không phải để dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.