Chúng ta càng ham muốn lại càng sợ hãi và càng sợ hãi lại càng đau khổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.