Người lạc quan sống ở bán đảo của vô vàng cơ hội, kẻ bi quan quanh quẩn trên hòn đảo do dự suốt đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.