Không cần phải có niềm tin vào lực lược cái ác siêu nhiên nào đó; bản thân con người đã có khả năng gây ra mọi chuyện ác độc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.