Cuộc sống – bản chất thực sự của nó – là cuộc đấu tranh không phải giữa cái tốt và cái xấu, mà là giữa cái xấu và cái xấu tệ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.