Thật không may, con người chỉ có thể lý giải lượng cái ác mà anh ta có thể tự mình gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.