Thật tốt lành cho ai không chờ mong gì cả, bởi anh ta sẽ không bao giờ thất vọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.