Lời hứa và vỏ bánh được tạo ra là để bị phá vỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.