Hoặc bạn thấy mệt mỏi khi chiến đấu vì hòa bình, hoặc bạn chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.