Không quan trọng rằng tóc tôi dài bao nhiêu hay màu da của tôi là gì hay việc tôi là đàn ông hay phụ nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.