Con đường ít kháng cự và ít rắc rối nhất là sự hoen rỉ tinh thần. Cần nỗ lực vất vả để thay đổi những niềm tin cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.