Nếu chúng ta không cống hiến mình để phụng sự nhân loại thì chúng ta nên phụng sự ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.