Đời tôi có còn là gì nếu tôi không còn hữu ích cho người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.