Chịu đựng là điều đầu tiên trẻ nhỏ cần học, và cũng là thứ nó sẽ cần biết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.