Quỷ Sa-tăng, thực vậy, chính là tuổi trẻ lãng mạn của Chúa Giê-xu tái hiện trong khoảng khắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.