Người yếm thế là người nghĩ đến quan tài khi ngửi thấy mùi hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.