Có những khoảng khắc khi mà mọi lo lắng và mất mát đã qua lắng xuống trong sự thảnh thơi và yên bình vô biên của thiên nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.