Trong thời buổi này, chúng ta chiến đấu vì tư tưởng và báo chí là thành trì của chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.