Tôi chẳng bao giờ quên một gương mặt nào, nhưng trường hợp của anh, tôi sẽ vui sướng có ngoại lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.