Ta biết rằng chẳng có ai nắm lấy quyền lực với mục đích sẽ buông bỏ nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.