Chủ nghĩa dân tộc là cơn đói quyền lực được tôi luyện bằng sự tự dối mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.