Cả người lạc quan và người bi quan đều đóng góp cho xã hội. Người lạc quan phát minh ra máy bay, người bi quan phát minh ra cái dù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.