Con người sẽ không bao giờ chiến thắng được nỗi cô đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.