Người có một lý do để sống có thể chịu đựng bất cứ điều gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.