Cái cây muốn vươn tới thiên đường phải đâm rễ xuyên vào địa ngục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.