Không có kết thúc thực sự. Đó chỉ là nơi mà bạn ngừng câu chuyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.