Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn lao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.