Khi nhiều trông đợi được đặt lên vai một cá nhân, anh ta có thể bắt nhịp vào thời thế và biến giấc mơ thành hiện thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.