Môi trường của ta, thế giới mà ta đang sống và làm việc, là tấm gương phản chiếu những thái độ và kỳ vọng của ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.