Chính trong kỳ vọng về hạnh phúc mà ta tìm thấy nhiều hạnh phúc. Và cần có lòng can đảm để mong đợi hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.