Trên trái đất này không có sự bảo đảm; chỉ có cơ hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.