Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.