Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài chiến thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.