Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.