Sự thành công trong cách ứng xử với người khác phụ thuộc vào việc nắm được góc nhìn của người khác với thái độ cảm thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.