Số phận không phải quan trọng là cơ hội. Quan trọng là lựa chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.