Ngôn từ rất rẻ. Thứ to nhất bạn có thể nói là ‘con voi’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.