Những người học được cách chịu đựng là những người gọi cả thế giới là anh em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.