Bạn phải chết vài lần trước khi có thể thực sự sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.