Hãy tìm kiếm điều tốt đẹp trong mọi người và mọi tình huống. Bạn hầu như sẽ luôn luôn tìm thấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.