Thái độ kỳ vọng tích cực là dấu hiệu của tính cách vượt trội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.